Arx-wycena.pl   SIMP
Firma franchingowa SIMP.
Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ARX Krzysztof Jankowski wykonuje opracowania dotyczące spisów inwentarza, ocen i opinii technicznych, wyceny dotyczące ruchomości, wyceny nieruchomości przy współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi, wyceny przedsiębiorstw jako zorganizowanych zespołów składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma franchisingowa SIMP ARX Krzysztof Jankowski specjalizuje się szczególnie w wykonywaniu prac i opracowań na potrzeby prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60 z 2003 r. poz.535 z późn. zm.).

Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ARX Krzysztof Jankowski ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności przez rzeczoznawców SIMP w zakresie sporządzania wycen, opinii i ekspertyz.


© 2009 Elżbieta Jankowska - Wszelkie prawa zastrzeżone.(---)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.