Arx-wycena.pl   SIMP
Firma franchingowa SIMP.

Uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Rzeczoznawca posiada uprawnienia:

Rzeczoznawca SIMP ze specjalizacją: 107 - eksploatacja i remonty maszyn,
830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
wg wykazu specjalności w działalności rzeczoznawców SIMP

Rzeczoznawca posiada następujące kwalifikacje zawodowe:

  1. Ukończone studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechanicznym Technologicznym z tytułem magistra inżyniera o specjalności technologia maszyn,
  2. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Politechnice Warszawskiej,
  3. Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  4. Ukończone kursy, odbyte konferencje, seminaria dotyczące wyceny maszyn i urządzeń prowadzone przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad trzydziestoletnia praktyka zawodowa na różnych stanowiskach w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu w Warszawie, w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie, w Technikum Mechanicznym nr 4 w Warszawie, zatrudnienie w firmie jubilerskiej Kar-Gold w Warszawie, zatrudnienie w Biurze Ekspertyz Ekonomiczno-Majątkowych w Warszawie, własna działalność gospodarcza jako firma franchingowa SIMP.


Legitymacja SIMP

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Certyfikat kwalifikacji

© 2009 Elżbieta Jankowska - Wszelkie prawa zastrzeżone.(---)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.