Arx-wycena.pl   SIMP
Firma franchingowa SIMP.

Warszawa, 03.04.2009 r.

 

Rekomendacja usług pana magistra inżyniera Krzysztofa Jankowskiego
w zakresie ekspertyz i wycen maszyn, urządzeń i innych środków ruchomych

Pan magister inżynier Krzysztof Jankowski, jako rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń, współpracował i współpracuje ze mną zarówno w ramach prowadzonych przeze mnie firm (Biuro Ekspertyz Ekonomiczno-Majątkowych, GEOTAX, RealExpertsTM S.K.A.), jak i w przypadkach, gdy ze względu na specyfikę zlecenia, niezbędna jest część wyspecjalizowana w opiniach i wycenach realizowanych na potrzeby sądów i innych organów.

Formy naszej współpracy dotyczą zarówno elementów analizy i wyceny w opracowaniach wykonywanych w zakresie własnym, jak i samodzielnych ekspertyz i wycen zamawianych w firmie pana inżyniera Krzysztofa Jankowskiego ARX (www.arx-wycena.pl) i sygnowanych przez niego, które jako elementy składowe włączane są do wieloczęściowych opracowań ogólnych.

Zakres przedmiotowy wycen i ekspertyz wykonywanych przez firmę pana inżyniera Krzysztofa Jankowskiego dotyczy wszelkich ruchomych środków trwałych i nietrwałych: maszyn i urządzeń, środków transportu, środków technicznych, instalacji, wyposażenia oraz półfabrykatów, zapasów magazynowych, towarów handlowych i surowców produkcyjnych.

Wyceny i ekspertyzy pana inżyniera Krzysztofa Jankowskiego cechuje przede wszystkim dokładność i dogłębność analizy, staranność wykonania, jasność przedstawiania założeń i prezentacji wniosków i wyników. Niewątpliwą ich zaletą jest wykorzystanie szerokiego spektrum źródeł informacji oraz podejść i metod wyceny.

Niezwykle cenny jest fakt, że ekspertyzy i wyceny pana inżyniera Krzysztofa Jankowskiego wykonywane są także w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny IVSC gwarantującymi najwyższą jakość i obiektywizm określania wartości.

Jednocześnie opracowania wykonane w firmie pana inżyniera Krzysztofa Jankowskiego ARX, w zgodzie z przyjętymi przy wycenie środków technicznych standardami, pozwalają uwzględnić specyfikę wielu możliwych celów i potrzeb szacowania oraz trybów i procedur sprzedaży, prowadząc do określenia tych typów wartości, których uwzględnienie niezbędne jest w tych szczególnych typach procedur i postępowań, tj. oprócz wartości rynkowej także określenie np. wartości godziwej, wartości likwidacyjnej lub dla wymuszonej sprzedaży czy wartości likwidacyjnej przy sprzedaży całego megaukładu technicznego.

Mogą z pełną odpowiedzialnością polecić wiedzę i doświadczenie pana magistra inżyniera Krzysztofa Jankowskiego wszystkim podmiotom i instytucjom potrzebującym rzetelnej wiedzy o wartości wszelkiego typu maszyn i urządzeń oraz innych środków ruchomych dla potrzeb prowadzonych przez te podmioty i instytucje procedur i postępowań.

Tomasz Kotrasiński

 

Tomasz Kotrasiński

RealExpertsTM

spółka komandytowo-akcyjna

Kotrasiński, Nurek i wspólnicy
www.realexperts.pl


© 2009 Elżbieta Jankowska - Wszelkie prawa zastrzeżone.(---)
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.